Boek ‘Gefeliciteerd – U bent Nederlander’

Inmiddels is er een specifieke website in de lucht voor dit boek waarvan tientallen gemeenten gebruikmaken tijdens naturalisatieceremonies.

Website Gefeliciteerd! U bent Nederlander – Maak kennis met Nederland

Dit boek werd als één van de beste ideeën geselecteerd op Duurzame Dinsdag, een week voor Prinsjesdag, en is in het Duurzame Koffertje gepresenteerd aan de regering. logo-duurzame-dinsdag-dudi-koffer-logo

Nederlander zijn, formeel en informeel

De titel ‘Gefeliciteerd – U bent Nederlander’ suggereert wellicht het feit dat dit boek alleen voor mensen met de Nederlandse nationaliteit bestemd is, maar niets is minder waar.cover-i-gefeliciteerd-11-09-2016

Nederlander, op de cover van dit boek, betekent niet alleen een formele status op de identiteitskaart of in het paspoort. Iemand kan ook Nederlander zijn, in informele zin, als er aan de waarden en normen van Nederland wordt gewerkt om een betere wereld te creëren. Denk hierbij aan mensen die zich inzetten voor (sociale) duurzaamheid en werken voor een inclusieve economie. Dit is te zien aan de vele nationale en internationale dagen die er worden gevierd in Nederland. En dat zijn net zo goed mensen die voor de Nederlandse overheid werken waarbij Nederlandse wetten, regels, subsidies en andere kaders worden gehanteerd. Dit boek is eveneens bestemd voor iedere overheidsambtenaar. Puur omdat dit boek veel over Nederland zegt met een multiculturele diversiteit; het land waarvoor ze werken met een voorbeeldfunctie naar de samenleving.

Nieuwe Nederlanders

Maar de titel is tegelijkertijd ook een directe felicitatie voor nieuwe Nederlanders. Zij die genaturaliseerd worden en zich in een integratie- en inburgeringstraject bevinden of komen, hebben baat bij dit boek. Nederland staat nu eenmaal centraal in dit boek waarbij passie en liefde een duidelijke rode draad is. Passie en liefde is de verbindende factor tussen allerlei mensen, op nationaal en internationaal niveau. Daarom is dit boek een sociaal duurzaam boek, want als iedere mens vanuit deze passie en liefde leeft, handelt en werkt met authentieke vaardigheden, dan is er sprake van een inclusieve economie. En zo’n economie betekent groei naar welzijn, gelijkheid en vrede. Dat is meteen een match voor vele nieuwe Nederlanders, omdat onder hen zich vele voormalige vluchtelingen bevinden. Ooit waren zij op de vlucht vanuit hun eigen land uit angst en bedreiging om lijden en zelfs de dood te voorkomen.

Dit boek laat zien dat Nederland bruist van passie waarbij vele segmenten uit de samenleving naar voren komen via speciaal erkende dagen. Uit deze opsomming blijkt dat heel veel mensen leven vanuit hun passie en goedheid om anderen te helpen en gelukkig te maken. Deze positiviteit kenmerkt Nederland en zorgt ervoor dat er een basis voor een betere wereld wordt gevormd.

Basis voor een betere wereld

Die basis voor een betere wereld wordt eveneens met tools aangegeven bij het Earth Charter Nederland, het Handvest van de Aarde. Via vier pijlers, respect-duurzaamheid-gelijkheid-vrede, worden handvatten aangereikt om toe te passen in het dagelijkse leven. Die handvatten worden uitgedrukt in 15 principes: respecteer de gelijkheid van mannen en vrouwen, herstel de balans in de natuur, wees tolerant en vreedzaam, leer over duurzaamheid en pas die kennis toe, kom op voor minderheden, stel mens en milieu centraal in organisaties, denk aan morgen, respecteer de waarde van al het leven, draag zorg voor je omgeving, sta open voor alle geluiden in de samenleving, voorkom schade aan het milieu, koop en produceer met mate – duurzaam en eerlijk, help armoede uit te bannen, wees transparant en rechtvaardig in bestuur, integreer duurzaamheid in educatie, behandel elk levend wezen met respect. Al deze principes zijn uitgebreid uitgewerkt en zijn te lezen op de website het Earth Charter Nederland.

 Kracht van Nederland

Nederland is een land om trots op te zijn. Zelfs in een tijd van individualisering is er het groepsgevoel en een samenzijn als het er op aan komt. Denk bijvoorbeeld aan een actualiteit als Gay Pride in de hoofdstad Amsterdam waarbij vrijheid en diversiteit wordt gevierd of een ingrijpende gebeurtenis zoals de thuiskomst van slachtoffers bij de vliegramp MH17 in 2014. Mensen van allerlei komaf stonden massaal langs Nederlandse snelwegen om elkaar te ondersteunen en respect te betuigen aan de slachtoffers en nabestaanden.

De vrijheid waar ooit voor gestreden is, wordt behouden door de kracht van Nederland die begint met liefde voor elkaar en respect voor normen en waarden. Dat bestaat uit eenvoudige dingen zoals liefde voor eten uit verschillende culturen. Liefde gaat tenslotte toch door de maag? Maar ook interesse voor gewoonten om te delen, voor gebruiken om te dienen en voor rituelen uit eerbied. Het is de vrijheid die eenieder liefheeft om de beste kwaliteiten neer te zetten en waaraan veel ruimte wordt geboden binnen elke sector. Daarom draagt de titel van dit boek een felicitatie, want het is best een beetje bijzonder om Nederlander te zijn, formeel of informeel. Om dit te vieren, toont het boek vele erkende dagen die worden georganiseerd. Het zijn niet alleen puur Hollandse feestdagen waaraan vrije dagen en vakanties gekoppeld zijn, maar het zijn ook speciale herdenkingsdagen die een mondiale verbinding hebben. Elke maand kan er gekeken worden in dit boek: Wat valt er te vieren of te herdenken deze maand in Nederland? Zie en ontdek hoeveel mensen hiervoor aan het werk zijn, veelal vrijwilligers die hun passie en liefde delen.

Geniet, maak plezier, vul elkaar aan en heb elkaar vooral lief om er voor elkaar te zijn met  authentieke en unieke vaardigheden. Iedereen heeft iets goeds te bieden. Als iedereen doet waar ie goed in is, zonder schade aan te richten aan anderen, aan de leefomgeving met dieren en aan het milieu, dan wordt er een goede weg geplaveid voor respect, duurzaamheid, gelijkheid en vrede.