Kunst- en cultuurprojecten 2016

De acties voor 2016 zijn divers van aard

1. GEREALISEERD Productie ‘Zonder Liefde is Alles Zinloos’. Genre komedie. Tagline: Echte pure liefde valt niet te veroordelen. Logline: Welke waarheid ook schuilgaat in iemand, de liefde is het duurzaamste goed dat een mens in zich heeft. De crew bestaat uit zeven personen.

2. Roulatie exposities MVO Inclusive Economy Art 2015-2030 in West-Brabant, tweede, derde en vierde kwartaal 2016. Aanbod is geplaatst bij Natuurpodium Bergen op Zoom, MEC Roosendaal, Fort Sabina Heijningen en De Volksabdij in Ossendrecht. Binnenkort meer over de expositiedata. Deze expositie is kostenloos voor instanties en bedrijven waar de vier werken mogen hangen.

3. GEREALISEERD Productie korte promotiefilm Dintelkat in Dinteloord. Een verlengde ouderenzorg die formeel niet erkend wordt. Realisatie maart/april 2016. Deze promotiefilm is een sponsoring.

4. Realisatie nieuw boek ‘Gefeliciteerd – U bent Nederlander’ waarin wordt beschreven wat de Nederlandse nationaliteit inhoudt en wat Nederland te bieden heeft naast de grondwet van Nederland. Dit boek is een uitgebreid vervolg op ‘Betekenisvolle multiculturele dagen in de maanden november en december’. Met een uitgebreide weergave over sociale duurzaamheid i.h.k.v. Duurzame Inzetbaarheid – Uitgave derde kwartaal 2016. http://www.duurzamedinsdag.nl/index.php?id=12938&initiative=13931

5. GEREALISEERD Vervaardiging kwartetspel voor H.Georgiuskerk Kruisland, Sint Annaparochie Steenbergen voor behoud van cultureel religieus erfgoed, immaterieel en materieel. Tweede of derde kwartaal 2016. Dit project is gesponsord door de Rabobank en Prospera Scenario. https://www.facebook.com/profile.php?id=100011682071201

6. Ondersteuning liturgische zangkoren binnen gemeente Steenbergen voor behoud van dit immaterieel cultureel erfgoed dat dreigt te verdwijnen door vergrijzing en ontkerkelijking. Tweede deel 2016. Dit project valt onder vrijwilligerswerk.

7. GEREALISEERD Idee indienen bij Duurzame Dinsdag voor een Duurzaam Dorpspark Kruisland. Aanleg van een dorpspark in Kruisland (West-Brabant) om de gemeenschapszin in het dorp te stimuleren op een duurzame manier. Het park kent verschillende onderdelen zoals een eetbare plaats (bessenstruiken, fruitboompjes ect.), een kippenafdeling (voor verwerking groenteafval en verdeling eieren), een peuterspeelplek, insectenhotel, aanleg vlindertuin, nestkastjes vogels, picknickbankjes tussen zonnebloemen, hondenspeelplaats en als onderdeel van een wandelroute in het dorp. Het dorpspark heeft een educatief karakter gelet op natuur, duurzaamheid, zelfvoorzienendheid en om sociale duurzaamheid te bevorderen. http://www.duurzamedinsdag.nl/index.php?id=12938&initiative=14193

Actie 7 is reeds als idee ontstaan in 2008-2009, in een periode dat Wilma Baartmans wethouder was binnen gemeente Steenbergen (destijds partij PvdA en Door!). Op een inloopavond is toen het idee geopperd om in Kruisland een dorpsbos of -park aan te leggen. De dorpsraad Kruisland was destijds hiervan op de hoogte.