Initiatief – het gezicht – credo

Credo: “Verspreid je goede en beste intenties, zolang het nut heeft. Niets doen is geen optie.”

Als idealist en endorser van het Earth Charter (EC) span ik me sinds 2007 in, mede op zelfstandige basis. Dat doe ik via mijn werk als schrijfster en scenarist, regelmatig belangeloos in sociale zin en als vrijwilliger bij diverse organisaties. Ik werk vanuit de pijlers: respect, duurzaamheid, gelijkheid en vrede. Opdrachtmatig werk ik als correspondent voor een weekkrant in West-Brabant. Natuurlijk komen deze vier waarden ook aan de orde in dit journalistieke werk, maar dan in objectieve zin. Dat moet ook bij verslaggeving over uiteenlopende onderwerpen.

Door kunst- en cultuurprojecten te organiseren wil ik mensen bij elkaar brengen en bedrijven inspireren om te werken aan een betere wereld. In 2009 kwam mijn boek “Betekenisvolle multiculturele dagen” uit. Dat werd meteen erkend in het ‘Jaar van de Tradities’ en het ‘Jaar van het Immaterieel Erfgoed’ door het Nederlands

Claudia Koole
Claudia Koole

Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) te Utrecht. In de 44 culturen die ik beschrijf, schrijf ik vooral over de passie van mensen en wat hun feestdagen inhouden. Bij elk artikel staat een toepasselijk gerecht dat bij de cultuur hoort. Ik wil mensen verbinden met elkaar.

Een ander project betreft het kunstproject MVO Inclusive Economy Art 2015-2030 waarin ik bewust heb geïnvesteerd (creatiekracht én eigen financiële middelen) in duurzaamheid, gezondheid en milieu. De werken zijn met de meest duurzame grootprinter van Europa vervaardigd. Een zéér unieke en milieuvriendelijke productiemethode.

Maar hier bleef het niet bij uiteraard. Ook het beeld en het woord op de werken hebben hun eigen kracht waarbij de pijlers respect, duurzaamheid, gelijkheid en vrede verantwoord naar voren komen. Daarom werken ze inspirerend en fascinerend waardoor ze geschikt zijn voor overheidsgebouwen (daar waar burgers samen komen), middelbare scholen, stilteruimtes, jongerencentra, MVO-bedrijven en nog meer ruimtes waar plaats is voor deze vier pijlers.

Het is belangrijk om een positief licht te laten schijnen voor een betere wereld, waar dan ook! Onder kunst- en cultuurprojecten 2013, 2014, 2015 en 2016 kun je zien wat er zoal uitgevoerd is en wat er gepland staat. Het meeste werk dat op Licht op een Betere Wereld staat vermeld, wordt verricht op vrijwillige basis. En vaak investeer ik uit eigen middelen. Soms probeer ik grote kostenposten via crowdfunding te realiseren, zoals het project Zonder Liefde is Alles Zinloos bij Voordekunst.nl

Dit is wat een endorser doet (tekst van het EC): “Personen of bedrijven die het Earth EC Charter officieel bekrachtigen (oftewel endorsen), geven aan achter de opvattingen en de doelstellingen van het document te staan. Zij willen het Earth Charter toepassen op een manier die aansluit bij hun specifieke situatie. Ook zetten zij zich in voor de waarden en principes van het Earth Charter, en werken zij samen met anderen om deze te verspreiden. Endorsers kunnen op vele verschillende manieren een bijdrage leveren aan het bereiken van de doelstellingen van het Earth Charter Initiative. Aan de hand van het document kan een organisatie bijvoorbeeld haar werkzaamheden zo herzien en aanpassen, dat ze beter aansluiten op de principes van het Earth Charter. Daarnaast kan een organisatie het Earth Charter verwerken in opleidingsprogramma’s.Elk persoon en elk bedrijf kan het Earth Charter officieel bekrachtigen. Het Earth Charter Initiative houdt zich bezig met het verifiëren van endorsements. Bekrachtiging van het Earth Charter betekent ook dat openbaar mag worden gemaakt dat een persoon of bedrijf een endorser is.” Ik volg daarbij The Action Guidelines zoals omschreven onder http://www.earthcharterinaction.org/content/pages/Action-Guidelines.html

Claudia Koole, Kruisland

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>